ĐẠI HỌC LEVEL 7

📣HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT BACHELOR OF ENGINEERING (HONORS) TRƯỜNG CANTERBURY UNIVERSITY
📣 📣 📣HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT BACHELOR OF ENGINEERING (HONORS) TRƯỜNG CANTERBURY UNIVERSITY 📣 📣 📣

 

 

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG VICTORIA UNIVERSITY TRỊ GIÁ $20,000 NZD
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG VICTORIA UNIVERSITY TRỊ GIÁ $20,000 NZD