HỌC BỔNG

Chúng tôi thường xuyên có các học bổng sau:

1. Tiếng anh:Dành cho những học sinh đăng ký 14 tuần học trở lên, Học sinh được 20 giờ làm việc nếu học trên 14 tuần.

2. Cấp 3: Dành cho học sinh học hết lớp 7 từ Việt Nam trở lên có điểm trung bình tối thiểu 8.0 và khả năng tiếng anh tốt

3. Dự bị đại học: Học sinh từ lớp 11 trở lên có điểm trung bình 8.0 và Tiếng anh từ it nhất 5.5 IELTS hoặc chứng chỉ khác tương đương trở lên

4. Học bổng cao đẳng, nghề: Học sinh tốt nghiệp lớp 12 trở lên có điểm trung bình 7.5 và IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương

5. Học bổng đại học: Học sinh tốt nghiệp lớp 12 trở lên có điểm trung bình 7.5 và IELTS 6.0 hoặc chứng chỉ khác tương đương

6. Học bổng sau đại học: Học sinh tốt nghiệp lớp đại học có điểm trung bình 7.5 và IELTS 6.0-6.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương tùy chương trình học, 1 số ngành yêu cầu kinh nghiệm

XIN MỜI CÁC BẠN XEM CÁC THÔNG TIN HỌC BỔNG TẠI ĐÂY

Các bước duyệt học bổng

– Bước 1: Gửi scan bản tiếng Anh bảng điểm của 2 năm gần nhất, IELTS (nếu có), Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh vào hòm thư admin@nzifocus.com
– Bước 2: Công ty phỏng vấn học sinh
– Bước 3: Công ty hướng dẫn làm hồ sơ
– Bước 4: Duyệt hồ sơ

Dưới đây là hình ảnh 1 số học sinh đạt học bổng năm 2015

Du Học New Zealand Cùng Nga Blanchard
Học bổng New Zealand

XIN MỜI CÁC BẠN XEM CÁC THÔNG TIN HỌC BỔNG TẠI ĐÂY