TỔNG CHI PHÍ DU HỌC NEW ZEALAND

TỔNG CHI PHÍ DU HỌC NEW ZEALAND

🌀🌀🌀Chia sẻ với mọi người câu trả lời của 1 bạn trên website của mình như sau:

➡HỎI: Xin chào chị Nga và xin chào công ty NZIFOCUS
Tất cả chi phi để sang được newzealand là bao nhiêu vậy thưa quý công ty

➡ĐÁP: Xin chào bạn,
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến du học New Zealand và dịch vụ của công ty NZiFOCUS. Tổng chi phí du học New Zealand phụ thuộc vào chương trình học, trường học, chất lượng chương trình, mục đích nghề nghiệp của bạn.

☀Ví dụ: Học cấp 3, tổng chi phí ăn, ở (goi là phí homestay), học phí, bảo hiểm, đồng phục, admin fee của học sinh trung bình $26,000-$30,000 NZD 1 năm..

☀Học cao đẳng (2 năm) tại các trường chất lượng tốt và bạn học kỹ năng thực sự để có khả năng làm việc thì học phí từ $15,000-$25,000 NZD/năm. Ví dụ: Chương trình khách sạn của PIHMS, QRC là chất lượng số 1 ở NZ (học phí $17,250-$20,000 NZD). Chương trình thiết kế game ($25,000NZD), chương trình kỹ sư, xác suất, công nghệ… của các trường hàng đầu ở NZ thì học phí $20,000-$30,000/năm. Bạn tính thêm tiền ăn ở, sinh hoạt phí theo yêu cầu của INZ là $15,000/năm

☀Nếu bạn học các chương trình cao đẳng chất lượng không cao thì học phí rẻ lắm, trên dưới $10,000NZD/năm thôi.
Sự khác nhau giữa chương trình dạy bạn được skills mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng với chương trình cho bạn cái mác gọi là có cái bằng là đầu ra và khả năng làm việc, và cơ hội việc làm khác nhau.

Mọi chi tiết xin mời liên hệ với Nga như sau:

Email: admin@nzifocus.com
Facebook: Duhoc NZ
Website: www.iLoveNZedu.com
Mob/Viber/Wechat: 0064-211129375
You tube: Du Học New Zealand Cùng Nga Blanchard 
Fan page: Tư vấn du học New Zealand
Kết bạn với Duhoc NZ để có thông tin cập nhật

About NZiFOCUS 37 Articles
Welcome to my website www.iLoveNZedu.com, My name is Nga Blanchard, founder and director of NZiFOCUS. I am an entrepreneur and involved in many projects including education, fashion, design, importing and exporting. I believe life is for living and thriving. My essential philosophy is focused towards being positive, and learning from others. Today I really enjoy being able to help the younger generation, and to share some of my knowledge. Stay in touch and I would love to know more about you too. Best, Nga Blanchard

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*